Privatlivspolitik for Marslev-Birkende Kirker

 

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger om dig, som du selv har afgivet.

Nedenfor får du information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, som vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker. Du får også information om, hvilke særlige rettigheder du har som registreret i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Marslev og Birkende Menighedsråd er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Marslev og Birkende Menighedsråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er følgende:

Marslev og Birkende Menighedsråd
Formand Jane Bruhn
Vejrupskovvej 14
5550 Langeskov
Telefon: 24 26 16 38
E-mail: janebruhn16@gmail.com
Træffetid tirsdage og torsdage 11.00 til 13.00 i Den Gamle Skole

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver for Kirkeministeriet og folkekirken

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

E-mail: databeskyttelsesraad(at)km.dk
Telefon: 33 92 33 90

Brev: Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren.

Du kan se her, hvem der er databeskyttelsesrådgiver.

Indsamling og brug af personoplysninger
Person oplysninger er alle slags data, der kan bruges til at identificere personer, herunder men ikke begrænset til for-, mellem- og efternavn, alder, køn, stilling, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om det vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer.

Indsamling af personoplysninger i vores sogne sker kun efter personligt samtykke, som skal afgives for eksempel ved tilmelding til sognets aktiviteter eller til nyhedsbreve. Oplysningerne bruges ikke til andre formål, med mindre der er givet samtykke til det.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og kirkelige handling så vi kan levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev eller tilmelding til en kirkelig handling.

Ved tilmelding til en kirkelig handling giver du samtykke til, at dine personoplysninger bliver behandlet af de dataansvarlige, og at oplysningerne kan videregives til præsterne i det sogn hvor du ønsker den kirkelige handling.

Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger, hvis du har givet samtykke hertil. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi behandler dine personoplysninger som del af en kontrakt. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi behandler dine personoplysninger, da vi har en retlig forpligtelse hertil. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Vi behandler dine personoplysninger som led i samfundets interesse. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Vi behandler dine personoplysninger som led i vores offentlige myndighedsudøvelse og for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen. I den forbindelse vil din henvendelse f.eks. blive journaliseret i henhold til offentlighedsloven, ligesom din henvendelse opbevares efter arkivlovgivningen. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse desuden i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b, d, f og g.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger
Vi kan – og har i nogle tilfælde pligt til at – videregive din henvendelse til andre offentlige myndigheder eller andre parter med henblik på behandling af din henvendelse.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Opbevaring af dine personoplysninger
Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven.

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, eller i øvrigt så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk! Når først alle data er slettede, kan disse ikke genskabes. Data der kræves opbevaret ift. lovgivning kan ikke slettes på anmodning.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Aftaler med databehandler
Marslev og Birkende Sogne har databehandleraftaler med følgende virksomheder, der professionelt og i henhold til Databeskyttelsesforordningen behandler og opbevarer personlige oplysninger på vores sognes vegne:

    • Churchdesk (vedrørende hjemmeside, kalender, nyhedsbreve og tilmeldingssystem)
    • Brandsoft (vedrørende gravstedsaftaler)
    • FLØS (vedrørende lønudbetaling)

Om Cookies
Cookies er en lille datafil, som gemmes i din browser. Dette sker for at browseren kan genkende computeren, næste gang du besøger hjemmesiden. Cookies gemmer ikke personlige oplysninger, og de kan heller ikke indeholde virus. Cookies er nødvendige for at få den optimale brugeroplevelse. Vi bruger cookies til at måle, hvor mange der besøger vores hjemmeside.

Ønsker du at slette eller blokere cookies, så kan du benytte følgende vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering/.

  
Mulighed for at klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på.

Du kan finde kontaktoplysningerne på Datatilsynets egen hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer til denne skrivelse
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Senest opdateret 26.09.2022.