Menighedsrådet for Marslev og Birkende Sogne

FORMAND  Jane Bruhn
Vejrupskovvej 14
5550 Langeskov
Telefon: 24 26 16 38
E-mail: janebruhn16@gmail.com
Træffetid tirsdage og torsdage 10.00 til 12.00 i Den Gamle Skole

NÆSTFORMAND  Birgitte Skov Nielsen

KONTAKTPERSON  Birthe Vogn Henriksen
Marslev Byvej 14
5290 Marslev
Telefon: 24 90 08 86
E-mail: bhe@km.dk

KASSERER  Ulla Busk Rasmussen
Bispehaven 12
5550 Langeskov
Telefon: 22 44 27 95
E-mail: ulla.hovgaard@stofanet.dk

KIRKEVÆRGE  Marius Drud Sørensen,
Telefon: 40971077 
E-mail: mariuss@live.dk

SEKRETÆR Lise Skov Jørgensen

MENIGT MEDLEM Anne Marie Larsen

MENIGT MEDLEM Henrik Lüthje

SOGNEPRÆST  Birthe Vogn Henriksen
Marslev Byvej 14
5290 Marslev
Telefon: 24 90 08 86
E-mail: bhe@km.dk

   Menighedsrådsmøder