Velkommen til Marslev & Birkende Kirker.

Marslev kirkenyt                     

 

Sommerens kirkeblad      Efterårets kirkeblad       Vinterens kirkeblad                        
 

Vi holder gudstjeneste i Marslev-Birkende sogne.

Søndag den 24. januar 2021 kl.10.00 i Marslev kirke. 

Grundet Covid-19 er gudstjenesten varighed 30 minutter. Salmesang ved kirkesanger. Ingen nadver.

                                                                                                                                      

Kirkerne er åbne alle dage fra kl. 08.00 - 16.00. 

Ønskes samtale med sognepræsten, kan sognepræst Birthe V. Henriksen altid kontaktes på mobilnr: 24900886

Venlige hilsener 

Menighedsråd, personale og sognepræster ved Marslev-Birkende kirker 

 
 

Kirkerestriktioner grundet Covid-19:

Marslev kirke: 16 personer i kirken ved gudstjeneste og handlinger. Salmesang ved kirkesanger. 

Birkende kirke: 16 personer i kirken ved gudstjeneste og handlinger. Salmesang ved kirkesanger