• Fra nytårsdag og frem til 2. påskedag samles ind til Hans Tausens Fond
  • I perioden efter påske og frem til 2. pinsedag samles ind til Danske Sømænds- og Udlandskirker
  • I trinitatisperioden (fra efter pinse til sidste søndag i kirkeåret) samles ind til Det Danske Bibelselskab
  • I adventstiden og i julen og ved konfirmationsgudstjenester samles ind til Folkekirkens Nødhjælp