En samtale om det levede liv

Har du brug for at tale med en præst?

Det er altid muligt og velkomment at kontakte sognepræsten for samtale.

Sognepræst ved Marslev og Birkende kirker Birthe Vogn Henriksen, mail bhe@km.dk eller mobil: 24 90 08 86.

Hvad er Sjælesorg

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen og er en mulighed for at tale med et andet menneske om lige præcis det, der tynger dig. Det kan være alt fra mindre udfordringer til sorg, sygdom, ensomhed, skilsmisse, personlige problemer, familierelationer, tvivl, tro og tanker om fremtiden. Der er ikke noget rigtigt eller forkert at henvende sig til præsten med. 

Sjælesorg på nettet

Her kan du finde Sjælesorg på nettets podcasts.

https://www.sjaelesorg.nu/bibliotek/podcasts

Online livline når livet gør ondt

https://www.sjaelesorg.nu/om-sjaelesorg-nu/saadan-goer-du