Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man som regel til i det sogn, hvor man bor. Man kan, ved at løse sognebånd, slutte sig til en præst i et andet sogn. Når man løser sognebånd har man krav på at blive betjent af den præst man har løst sognebånd til.

Ønsker man at løse sognebånd skal man kontakte kirkekontoret. Din anmodning skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. 

Sognebåndsløsninge ophører, hvis præsten får nyt embede. Der skal i så fald søges om sognebåndsløsning igen.