Kirkebil kan bestilles til alle højmesser kl. 10.00 eller 11.30, samt til gudstjenester, hvor der samme dag ikke er gudstjeneste i begge kirker. Bestillingen skal ske senest dagen før den aktuelle kørsel - og helst på hverdage mellem kl. 8.00 - 16.00.
Ring 65 97 43 10.