Livets Gang

I Marslev og Birkende Sogne er der tilknyttet et kirkekontor, hvorfra kordegnen udfører civilregistrering og kirkebogsføring. 

Du skal kontakt kordegnen i forbindelse med registrering af kirkelige handlinger, navne- eller faderskabssager samt udstedelse af attester.

I menuen kan du se beskrivelser af, hvad du skal foretage dig i de enkelte tilfælde under de forskellige faner.

Du skal også rette henvendelse til kirkekontoret i forbindelse med forespørgsel på en kirkelig handling.

Der er åben for personlig eller telefonisk henvendelse tirsdage og torsdage mellem 9.30 og 12.30 på tlf. 24902079

Vær opmærksom på, at kirkekontoret er lukket i forbindelse med helligdage.