Medlem af Folkekirken

Indmeldelse

Du bliver medlem af folkekirken i forbindelse med din dåb.

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte præsten og aftale nærmere. Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander foregår nogle gange ved gudstjenesten, andre gange ved en særlig højtidelighed. Ved dåb af børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Personer over 15 år skal dog selv give samtykke til dåb eller indmeldelse.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte en præst og bede om at blive optaget som medlem.

Gen indmeldelse

Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages som medlem ved skriftlig anmeldelse til kirkekontoret.

Når din indmeldelse er registreret, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest.

Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man som regel til i det sogn, hvor man bor. Man kan, ved at løse sognebånd, slutte sig til en præst i et andet sogn. Når man løser sognebånd har man krav på at blive betjent af den præst man har løst sognebånd til.

Ønsker man at løse sognebånd skal man kontakte kirkekontoret. Din anmodning skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. 

Sognebåndsløsninge ophører, hvis præsten får nyt embede. Der skal i så fald søges om sognebåndsløsning igen.