Fødsel

Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske.

Hvis du vælger, at dit barn skal døbes, skal du lave en aftale med kirkekontoret eller præsten.

Fødselsanmeldelse

Barnet får tildelt et CPR-nummer umiddelbart efter fødslen.

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse, og hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun den.

Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Det gør I ved at printe blanketten "fødselsanmeldelse" ud fra borger.dk og aflevere den udfyldt til sognet, hvor moren bor. Hvis moren ikke har dansk folkeregisteradresse, skal blanketten sendes til det sogn, hvor barnet er født. Fødslen kan ikke anmeldes med NemID. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Husk, at der findes særlige regler, hvis du bor i Sønderjylland. Læs mere om reglerne på borger.dk.

Forældremyndighed

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 28 dage efter fødslen udfylde og indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring. Det gør I med NemID på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver indsendt inden for 14 dage, indleder Familieretshuset en faderskabssag.

Hvis I ønsker at indsende en Omsorgs- og Ansvarserklæring før barnets fødsel, kan det også gøres med NemID på borger.dk.

Navngivning

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket via NemID på borger.dk. Hvis dit barn er født i Sønderjylland, skal det dog navngives hos kommunens personregister, før det kan blive døbt. 

Du kan søge efter godkendte navne.