Spændende kirkebesøg aftales nærmere med lærerne på Marslev skole.