Sognemedhjælper

Lene Boger
Tlf.: 24 90 20 79
Mail: lbb@km.dk

Lene er ansvarlig for kirkens filmcafé, legestue og kirkebladet.