Nyheder og begivenheder
Sogneaften med Bjarne Henriksen
MENIGHEDSRÅDSVALGET 2016 - Opstillingsmøde 13. september ...
Info-piece om barnedåben
Kommende gudstjenester i Marslev kirke
Kommende gudstjenester i Birkende kirke

Sogneaften med Bjarne Henriksen

En oversigt over de kommende sognemøder findes i KirkeNyt på side 2 og 3, som kan læses online her på siden via et klik på kirkebladsforsiden i højre spalte eller ved at klikke her ...
MENIGHEDSRÅDSVALGET 2016 - Opstillingsmøde 13. september 2016 kl. 19.00
Den 13. september 2016 kl. 19.00 finder et meget vigtigt møde sted, hvor vi håber, at RIGTIG MANGE vil møde op og vise deres opbakning til kirkerne og kirkelivet her på stedet. Det handler om menighedsrådsvalget 2016. Mødet er et såkaldt orienterings- og opstillingsmøde i forbindelse med valget. Så sæt kryds i din kalender allerede nu.

Mødet afholdes i "Den gamle Skole" i Marslev og her vil du blive orienteret om, hvad det betyder for det lokale kirkeliv at have et aktivt og velfungerende menighedsråd, som kan sikre rammerne for spændende foredrag, arrangementer og gudstjenester for alle aldersgrupper, kirkeligt fællesskab og sammenhold, økonomi, god kirkepersonalepleje, vedligeholdelse af kirker og kirkebygninger m.v. Samme aften vil der blive opstillet en kandidatliste over kandidater, som - hvis ikke der indkommer yderligere lister til valget inden for to uger - vil blive det kommende Marslev-Birkende Menighedsråd.

Husk, at selv om du ikke nødvendigvis selv ønsker at opstille til rådet, er din stemme meget vigtig! Her vil du som en del af menigheden i Marslev-Birkende sogne kunne få medindflydelse på, hvem der skal administrere din kirke de kommende fire år! Så vi håber, at du også kommer med til mødet!

Det lyder måske ikke som det allerfedeste at sidde i menighedsrådet, men det afhænger meget af medlemmerne selv, og hvordan man vælger at løse de opgaver der bliver undervejs. Sammen med syv andre (der skal vælges fire medlemmer fra Birkende sogn og fire medlemmer fra Marslev sogn) og sognepræsten, som ikke er på valg, men er "født medlem", kan du nemlig være med til at sikre et fortsat godt fællesskab og gode og trygge rammer for din kirke, hvilket absolut ikke behøver at være kedeligt ;-)
Du vil kunne læse meget mere om menighedsrådsvalget i det kommende kirkeblad, som i slutningen af august postomdeles til alle husstande i Marslev og Birkende sogne. Bladet vil også kunne læses her på hjemmesiden.

Læs mere om menighedsrådsvalget 2016 ved at klikke på logoet nedenfor:

Info-piece om barnedåben

Dåben er en meget gammel tradition i den kristne kirke, men hvorfor har vi barnedåb og ikke voksendåb i Folkekirken, og hvilken betydning har dåben i det hele taget ud over at være en gammel overleveret tradition? Læs mere om barnedåb i sognenes nye piece "Hvorfor barnedåb?" ved at klikke her... Piecen er også tilgængelig i papirform i sognekirkerne samt i "Den gamle Skole" i Marslev.

KirkeNyt online
Facebook: Legestuen
Hvorfor barnedåb?