Nyheder og begivenheder
Hjemmeside
Valg til provstiudvalg og Stiftsråd
Ansættelse af præst
Info-piece om barnedåben
Kommende gudstjenester og arrangementer i Marslev kirke
Kommende gudstjenester og arrangementer i Birkende kirke

Hjemmeside
Hjemmeside fungerer i øjeblikket ikke optimalt.
Hvilket betyder, at der kan lægges nyheder på forsiden, men derudover bliver den ikke vedligeholdt.

Valg til provstiudvalg og Stiftsråd
Vedr. valg til provstiudvalg og valg af repræsentant til stiftsudvalget

Ved fristens udløb er der ikke indkommet klager over valgene til provstiudvalg og stiftsudvalg.

Valgets resultat er følgende:

Til provstiudvalget er valgt:

Søren Thor
Kirsten Jensen
Orla Drejer
Elisabeth Møller Løye

Som stedfortrædere er valgt:

Hanne Skjoldemose
Erik Søgaard
Marianne Sternkopf

Som præsterepræsentant er valgt:

Eva Fischer Boel

Som stedfortræder er valgt:

Søren-Herluf Mohr Sørensen

Til stiftsrådet er valgt:

Ester Larsen

Ansættelse af præst
Det er mig en stor glæde at offentliggøre, at Louise Rosenberg Ravn er ansat som sognepræst i Marslev-Birkende pastorat pr. 15. november 2017.
Louise er 30 år gammel, gift og har 1 barn.
Menighedsrådet glæder sig til samarbejdet og håber at I alle vil tage rigtigt godt mod Louise og hendes familie.

På Menighedsrådets vegne
Hanne Skjoldemose
Info-piece om barnedåben

Dåben er en meget gammel tradition i den kristne kirke, men hvorfor har vi barnedåb og ikke voksendåb i Folkekirken, og hvilken betydning har dåben i det hele taget ud over at være en gammel overleveret tradition? Læs mere om barnedåb i sognenes nye piece "Hvorfor barnedåb?" ved at klikke her... Piecen er også tilgængelig i papirform i sognekirkerne samt i "Den gamle Skole" i Marslev.

KirkeNyt online
Facebook: Legestuen
Hvorfor barnedåb?