Nyheder og begivenheder
Menighedsrådsmødetidspunkter - fejl i kirkebladet
Info-piece om barnedåben
Kommende gudstjenester og arrangementer i Marslev kirke
Kommende gudstjenester og arrangementer i Birkende kirke

Menighedsrådsmødetidspunkter - fejl i kirkebladet
Tidspunktet for menighedsrådsmøderne i marts, april og maj er angivet forkert i det aktuelle kirkeblad!
Menighedsrådsmøderne begynder alle kl. 18.30 - og ikke som anført i KirkeNyt kl. 19.00.

Info-piece om barnedåben

Dåben er en meget gammel tradition i den kristne kirke, men hvorfor har vi barnedåb og ikke voksendåb i Folkekirken, og hvilken betydning har dåben i det hele taget ud over at være en gammel overleveret tradition? Læs mere om barnedåb i sognenes nye piece "Hvorfor barnedåb?" ved at klikke her... Piecen er også tilgængelig i papirform i sognekirkerne samt i "Den gamle Skole" i Marslev.

KirkeNyt online
Facebook: Legestuen
Hvorfor barnedåb?