Nyheder og begivenheder
Valg til provstiudvalg og Stiftsråd
Sommerferie
Konfirmandindskrivning
PRAKTISK INFO
Se sommerens gudstjenester
Kære alle i Marslev og Birkende
Info-piece om barnedåben
Kommende gudstjenester og arrangementer i Marslev kirke
Kommende gudstjenester og arrangementer i Birkende kirke

Sommerferie
Kirkekontoret i Marslev præstegård er lukket for personlig henvendelse i ugerne 29, 30 og 31.
Henvendelse vedrørende attester og lignende kan ske til Munkebo sogns kordegn Charlotte Bülow, tlf. 65 97 67 71, email: chbl@km.dk
Vedrørende henvendelse til præst jævnfør da tidligere opslag.
God sommer!
Valg til provstiudvalg og Stiftsråd
Der afholdes offentligt møde i forbindelse med valg til provstiudvalget i Kerteminde Provsti j.fr. bekendtgørelse nr. 770 af 19.6.2017 om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd.
Torsdag, den 31. august 2017 kl. 19,00
Mødet finder sted i Kirkens Kulturhus, Langegade 13, 5300 Kerteminde
Konfirmandindskrivning
Indskrivning af kommende konfirmander sker i forbindelse med gudstjenesten i Marslev Kirke den 1. oktober kl. 10.00. Såfremt man er forhindret, skal der rettes henvendelse til sognepræst Anne Katrine Rafn Hauge via mail (akrh@km.dk) forinden.
PRAKTISK INFO

Indtil der bliver ansat en ny sognepræst i Marslev-Birkende Pastorat, varetages præsteembedet af konstitueret sognepræst Knud Erik Kristensen, Kølstrup, Tlf. 65 39 11 17, e-mail: kekr@km.dk.
Dog varetages embedet under Knud Erik Kristensens ferie i perioden 27. juni til 23. juli 2017 af Arendse Wulff-Jørgensen, Rønninge, tlf. 21 19 20 28, e-mail: arw@km.dk. Sognepræst Anne Katrine Rafn Hauge akrh@km.dk, tlf. 28 49 62 26 er behjælpelig ved en del gudstjenester.

Marslev-Birkende Pastorats Facebookside administreres af præstesekretær Lene Boger, tlf. 65 95 10 47, e-mail: lbb@km.dk (tir. samt tor. 9.30-12.30).

Kirkernes hjemmeside www.marslev-birkende.dk administreres af menighedsrådsformand Hanne Skjoldemose, tlf. 26 35 12 20, e-mail: hanne.skjoldemose@mail.tele.dk.

Se sommerens gudstjenester

Kirkebladets gudstjenesteliste dækker kun perioden frem til 2. juli.

Nu kan du se en oversigt over alle sommerens gudstjenester ved at klikke her ....
Kære alle i Marslev og Birkende

Da jeg for 15½ år siden - bag flyttevognen - trillede ind i indkørslen til Marslev Præstegård, glædede jeg mig meget til at være jeres sognepræst. Og det var der også god grund til, for gennem årene skulle jeg få utrolig mange skønne, spændende, sjove, lærerige, underholdende, berigende, underfundige, smukke, dybe og værdifulde oplevelser sammen med jer. Gennem alle årene, både i de svære tider og i de gode tider, har jeg været glad og taknemmelig for at være jeres præst.

Da jeg kom her til, var jeg nyuddannet og fagligt uerfaren. Der var mange ting, jeg skulle sætte mig ind i. F.eks. hvordan og hvilken vej man med en 10 kg. tung kjole drejer rundt ved et alter .. eller, hvordan man slipper nogenlunde fra at sige "Øgleyngel" ud i kirkerummet, når det er det man skal, fordi det står i søndagens evangelietekst .. eller, hvordan man på to salmevers skal nå at tage alba og messehagel uden på den i forvejen ret upraktiske præstekjole.. Der var tusind ting at tage stilling til som nyuddannet præst - også omkring alt muligt andet, end lige gudstjenesterne. Men støt og roligt følte jeg mig mere sikker og fik mere erfaring.

Da jeg blev 50 år fandt jeg ud af, at hvis jeg skal prøve noget nyt, inden jeg bliver for gammel, så skal det være nu. Derfor har jeg søgt nyt embede, og har fået det. Fra den 15. juni 2017 skal jeg være sognepræst i Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Pastorat på sydfyn. Denne gang kommer jeg med mange erfaringer i bagagen, og jeg glæder mig rigtig meget. Samtidigt synes jeg det er lidt vemodigt at rejse herfra. Men I skal vide, at når jeg nu snart rejser fra præstegården og Marslev-Birkende sogne, så er det med taknemmelighed i mit hjerte.

Om forhåbentlig ikke længe vil en forventningsfuld m/k blive jeres nye præst - med et fuldtalligt menighedsråd, med et ansvarsbevidst og dygtigt kirkepersonale - og ikke mindst i et godt og udfordrende embede her i Marslev-Birkende.

Med ønsket om alt godt til jer alle sammen fremover.

Niels Overgaard
Info-piece om barnedåben

Dåben er en meget gammel tradition i den kristne kirke, men hvorfor har vi barnedåb og ikke voksendåb i Folkekirken, og hvilken betydning har dåben i det hele taget ud over at være en gammel overleveret tradition? Læs mere om barnedåb i sognenes nye piece "Hvorfor barnedåb?" ved at klikke her... Piecen er også tilgængelig i papirform i sognekirkerne samt i "Den gamle Skole" i Marslev.

KirkeNyt online
Facebook: Legestuen
Hvorfor barnedåb?