Nyheder og begivenheder
Bekendtgørelse vedr. Marslev-Birkende Menighedsråd
Info-piece om barnedåben
Kommende gudstjenester og arrangementer i Marslev kirke
Kommende gudstjenester og arrangementer i Birkende kirke

Bekendtgørelse vedr. Marslev-Birkende Menighedsråd
Det nye menighedsråd i Marslev og Birkende sogne er nu valgt. I Marslev sogn ved fredsvalg - i Birkende sogn ved afstemningsvalg.
Det nye menighedsråd begynder sin 4-års funktionsperiode 1. søndag i advent, den 27. november 2016 og efter konstitueringen af rådet den 18. november består rådet af flg. medlemmer med følgende poster:

Formand: Hanne Skjoldemose (Birkende sogn)
Næstformand: Henrik Lüthje (Birkende sogn)
Personalekontakt: Mie Plesner Daugaard (Marslev sogn)
Kirkeværge: Kjeld Madsen (Marslev sogn)
Kasserer: Ulla Hovgaard (Birkende sogn)
Sekretær: Marlene Liljendal (Marslev sogn)
Lars B. Tordrup (Birkende sogn)
Anne Marie Larsen (Marslev sogn)
samt sognepræst Niels Overgaard

Suppleanter:
Grethe Overgaard Pedersen (Marslev sogn)
Ulla Petersen (Marslev sogn)

Info-piece om barnedåben

Dåben er en meget gammel tradition i den kristne kirke, men hvorfor har vi barnedåb og ikke voksendåb i Folkekirken, og hvilken betydning har dåben i det hele taget ud over at være en gammel overleveret tradition? Læs mere om barnedåb i sognenes nye piece "Hvorfor barnedåb?" ved at klikke her... Piecen er også tilgængelig i papirform i sognekirkerne samt i "Den gamle Skole" i Marslev.

KirkeNyt online
Facebook: Legestuen
Hvorfor barnedåb?