Nu på Facebook
Fri indtil uge 18!

Husk, at I har fri indtil ugen efter påskeferien - dvs. i uge 15 og 16.

Det bliver samtidig den sidste forberedelse - og det er meget vigtigt, at I kommer.

Så mød op tirsdag 22/4 eller torsdag 24/4 i uge 17. Hvis I bliver syge eller forhindrede, er det vigtigt, at I giver besked til mig på tlf. 65 95 10 47. Jeg kom til at skrive uge 18 på sedlen. Det var en fejl. Det rigtige ugetal for næste og sidste forberedelse er uge nr. 17.

BEMÆRK: Husk, at sidste frist for bestilling og betaling vedr. konfirmationsbilleder er til sidste forberedelse 22. eller 24. april
Konfirmationstider
Her er den endelige liste over konfirmationstidspunkter for hver enkelt konfirmand på konfirmationsdagen

Klik her: Konfirmationstidspunkter 2014

Klippekort
For at blive konfirmeret, skal du også have et kendskab til det, der sker inde i kirken. Den praktiske del sker ved, at du går mindst 8 gange i kirke inden den første konfirmation i Marslev-Birkende.
I år prøver vi noget nyt. I har fået udleveret klippekort (med 2 ekstra klip  ), som I skal have med jer i kirke og til konfirmationsforberedelse.

Hver gang du går i kirke, skal du medbringe klippe-kortet samt en lille lap papir. Inden du forlader kir-ken, skal datoen samt præstens eller kirketjene-rens/graverens underskrift skrives ud for det sted, hvor kortet skal klippes. Kortet klippes først senere – af mig ved en af de førstkommende forberedelsestimer. Det gør jeg på baggrund af den dato og underskrift, der er påført kortet samt den lille lap papir og måske et spørgsmål til gudstjenesten.
Men herudover, skal du have en lap papir med, hvor du selv skriver flg:

Dato, Kirkens navn, Sted og Navnet på den, der har underskrevet klippet på dit klippekort.
Regn med, at du, når kortet skal klippes ved morgenforberedelsen, måske vil blive spurgt om noget vedr. gudstjenesten – f.eks. om du kan huske num-meret på en af salmerne, eller om du kan huske noget af det, som præsten sagde i sin prædiken.

Dvs. sådan her:Mister du dit klippekort, er det mig alene, der bestemmer, hvad der skal ske, og hvor mange gudstjenester du formodes at mangle. Så pas RIGTIG godt på dit kort.

Med venlig hilsen

Niels
Konfirmationsbilleder 2002-2011

Nyheder: konfbaathorn2009.jpg


I anledning af, at jeg nu har haft den glæde, ære og fornøjelse at konfirmere 10 årgange konfirmander i Marslev-Birkende sogne, har jeg samlet konfirmationsbillederne for alle 20 konfirmationshold og lagt dem tilgængelige i kirkernes fotoalbum her på hjemmesiden.
Klik her for at se konfirmationsbillederne.


God fornøjelse :-)


Niels Overgaard